Vrouwen

De positie van migrantenvrouwen in de Nederlandse samenleving laat veel te wensen over. Nog steeds krijgen vrouwen te maken met ongelijke behan- deling, onderdrukking en huiselijk geweld.

HTIB streeft in samenwerken met diverse partners naar de verbetering van de situatie van migranten- vrouwen in Nederland en vrouwen in Turkije en neemt actief deel aan de bestrijding van huiselijk geweld en het verbeteren van de rechtspositie van vrouwen, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van het recht op een zelfstandige verblijfsvergunning na echtscheiding.

Een van de specifieke problemen die jaarlijks terugkeren is het na de zomervakantie achterlaten van meisjes uit migrantengezinnen in het land van herkomst . Vooral meisjes die zelfstandig willen leven, hun eigen partner willen kiezen en een toekomst voor zichzelf willen opbouwen lopen het risico achtergelaten en uitgehuwelijkt te worden. Inmiddels beginnen ook politieke partijen aandacht te besteden aan de situatie van deze meisjes en vrouwen. HTIB steunt deze ontwikkeling en zal actief deelnemen aan het bestrijden van deze problematiek.

8 Maart, Internationale vrouwendag

De viering van Internationale vrouwendag op 8 maart is voor HTIB in samenwerking met partnerorganisaties een gelegenheid om middels debatten de positie van de (migranten) vrouwen binnen de samenleving ter discussie te stellen en te zoeken naar mogelijkheden om deze positie te versterken.