Ouderen

De eerste generatie arbeidsmigranten, die in de jaren zestig van de vorige eeuw naar Nederland kwamen, behoren inmiddels tot de ouderen binnen de samenleving. De problemen waar deze ouderen tegeneen lopen vereist een s pecifieke aanpak. Daarbij kan gedacht worden aan armoede, sociale problematiek, gezondheidsproblemen, het omgaan met (terminale) ziekten en woonomstandigheden die niet passen bij de wensen en gebruiken van deze ouderen. HTIB streeft ernaar de problemen van deze ouderen in kaart te brengen en te zoeken naar oplossingen en mogelijkheden.