Aankondiging activiteiten in 2018

Duurzame ontmoeting door actieve participatie
Turks Amsterdamse ouderen ontmoeten elkaar en andere Amsterdammers

De Turkse arbeidersvereniging HTIB maakt zich grote zorgen om de toenemende eenzaamheid onder Turkse Amsterdammers. Uit de GGD-monitor van Amsterdam blijkt dat 25% van de ruim 220.000 Amsterdammers die een sterke  of zwakke mate van eenzaamheid hebben, een Turks Amsterdamse achtergrond heeft. Deze Turkse Amsterdammers ondervinden hiervan een zodanige hinder dat die een mate van maatschappelijke participatie belemmerd. Gezondheidsklachten, huisvestingsproblemen, armoedeproblematiek zorgen ervoor dat deze groep in onvoldoende mate kan deelnemen aan de samenleving. Daarnaast ligt er op eenzaamheid ook een groot taboe die terug te brengen tot de sociaal culturele achtergrond. Het is ook om die reden dat veel Turkse Amsterdammers die in eenzaamheid leven, niet zichtbaar zijn voor instanties of initiatiefnemers die betrokken zijn bij de aanpak van eenzaamheid in Amsterdam. Turkse Amsterdammers zijn in die aanpak eenzaamheid dan ook  niet goed vertegenwoordigd. De Turkse arbeidersvereniging wil daarin verandering brengen. Door thematische ontmoetingsactiviteiten te organiseren, wil HTIB stimuleren dat eenzame Turkse Amsterdammers elkaar maar ook andere Amsterdammers structureel gaan ontmoeten.

Met financiële ondersteuning van het Kansfonds, organiseert HTIB vanaf februari 2018 tot en met juni 2018 een viertal themabijeenkomsten voor Turkse Amsterdammers die op zoek zijn naar een vorm van duurzame ontmoeting. Voor deze bijeenkomsten worden personen die  eenzaamheid ervaren uitgenodigd. Op Turkse Amsterdammers zal daarbij de focus liggen..

De volgende bijeenkomsten worden georganiseerd:

  • Duurzame ontmoeting door sport en beweging, op 23 maart van 14.30 – 18.30 uur in Amsterdam West;
  • Duurzame ontmoeting door aandacht voor eigen gezondheid, op 30 maart van 14.30 – 18.30 uur in Amsterdam Oost;
  • Duurzame ontmoeting door kennis en digitale vaardigheden, op 11 mei 14.30 – 18.30 uur in Amsterdam Nieuw West;
  • Duurzame ontmoeting structureel inbedden in lokaal beleid, op 8 juni van 15.00 – 19.00 uur bij HTIB.

Op 1 oktober 2018 organiseert HTIB de langste eettafel waarvoor deelnemers aan de bovengenoemde themabijeenkomsten worden uitgenodigd. De eettafel wordt georganiseerd in het kader van de week tegen eenzaamheid waarbij men elkaar op een laagdrempelige manier kan ontmoeten door middel van een diner, dans en muziek. Op 9 november 2018 wil HTIB de resultaten uit de georganiseerde bijeenkomsten gaan presenteren. Dit zal gebeuren door het overhandigen van een eindrapportage aan de verantwoordelijke wethouder of programmaleider van de aanpak van eenzaamheid Amsterdam. Op die manier wil HTIB  de resultaten in de aanpak van eenzaamheid verduurzamen in lokaal beleid.

Voor wie zijn deze bijeenkomsten bedoeld?
HTIB hecht er grote waarde aan om met eenzame Turkse Amsterdammers in gesprek te komen. Niet over ze maar met ze praten. Door het opzetten van een pendeldienst worden potentiële deelnemers opgehaald en weer thuis gebracht. Voor de bijeenkomsten in het kader van lokale borging, de langste eettafel en de presentatie van het eindrapport, worden naast de eenzame Turkse Amsterdammers, ook professionele organisaties, de gemeente Amsterdam en het Kansfonds uitgenodigd.

Voor informatie over het project kunt u terecht bij de heer Mustafa Ayranci: 06-22202879  en de heer Paul Groenestein: 06-28866204.

Kansfonds: www.kansfonds.nl
Kansfonds helpt mensen om te zien naar de kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor een ander. Die initiatieven, zo’n 600 per jaar, versterken we met geld. Dat doen we vanuit giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.