Nieuwe anti-discriminatiecode uitzendbureaus

Er zal een bepaling worden opgenomen over discriminatie in de zogeheten code Stichting Normering Arbeid. Deze code is het nieuwe keurmerk voor uitzendondernemingen. Bedrijven die dit keurmerk hebben moeten zich dan ook houden aan het verbod op discriminatie om het keurmerk te mogen behouden.

Dit vormt de belangrijkste uitkomst van een overleg van de uitzendbranche en de LOM-samenwerkingsverbanden met staatssecretaris Paul de Krom. Aan het overleg werd namens het IOT deelgenomen door Ahmet Azdural.

Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijst elke vorm van discriminatie af, maar vindt niet dat de overheid verantwoordelijkheid heeft voor de bestrijding van discriminatie door uitzendbureaus. Wel zegde de staatssecretaris toe zijn medewerking te willen verlenen aan een door de samenwerkingsverbanden te organiseren symposium over diversiteit en gelijke behandeling in het bedrijfsleven.

Mochten de maatregelen van de uitzendbranche geen effect sorteren, dan zijn de LOM-samenwerkingsverbanden voornemens om zélf een lijst met discriminerende werkgevers en uitzendbureaus aan te leggen.

Het overleg vond plaats naar aanleiding van een onderzoek van twee studenten van de Vrije Universiteit waaruit blijkt dat uitzendbureaus in ruim 75 procent van de gevallen ingaan op verzoeken van werkgevers om geen allochtone werknemers te leveren.

Staatssecretaris De Krom: “Discriminatie heeft een lelijk gezicht. Discriminatie is onacceptabel en dient met kracht te worden voorkomen en bestreden”. Alle partijen die aan tafel zaten zijn het hierover eens.
De brancheorganisaties hebben een pakket aan maatregelen aangekondigd om discriminatie binnen de branche tegen te gaan. Zo zal onder ander de mate waarin discriminatie voorkomt periodiek worden onderzocht, bijvoorbeeld door het inzetten van ‘mystery guests’. De branche gaat hun leden informeren middels trainingen en workshops, normeren en vervolgens scherp controleren.

Op 25 januari vindt een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over arbeidsmarktdiscriminatie; op 8 februari vervolgens vindt een Algemeen Overleg plaats met de staatssecretaris.