Werkloosheid onder jongeren blijft hoog

In het vierde kwartaal van 2010 is de werkloosheid onder Turken opnieuw gedaald. Van de Turkse beroepsbevolking is nu 10 procent werkloos, tegen 4 procent van de autochtonen. 
De werkloosheid onder migrantenjongeren blijft met 21,9 procent zorgwekkend hoog. Verhoudingsgewijs zijn allochtone jongeren meer dan drie maal zo vaak werkloos als autochtone jongeren (7%).