Werkloosheid onder Turken daalt

In het laatste kwartaal van 2012 is de werkloosheid onder migranten gestegen van 14,9 naar 16,4 procent.

De stijging van de werkloosheid onder Nederlanders was veel lager, van 5,1 naar 5,4 procent. Opvallend is dat ondanks dat ongunstige beeld de werkloosheid onder Turken net als in het derde kwartaal van vorig jaar is gedaald. Van de Turkse beroepsbevolking was in het vierde kwartaal 13 procent werkloos.
Aan het eind van 2012 liep vooral de werkloosheid onder migrantenjongeren op. Die is nu 31,3 procent. De werkloosheid onder Nederlandse jongeren daalde in het laatste kwartaal van 10,7 naar 9,8 procent.