Verantwoordelijkheid publieke omroep voor meertaligheid in coronatijd

In tijden van crisis hebben alle burgers behoefte aan en recht op betrouwbare en juiste informatie. Het is al meer dan vier weken geleden, dat premier Mark Rutte nieuwe maatregelen aankondigde omtrent de omgangsregels en overige maatregelen die wij in deze coronatijd in Nederland moeten naleven. Het was prijzenswaardig dat er al vrij snel ook via gebarentaal de belangrijke informatie werd overgebracht. Hiermee wordt aangetoond, dat we in een meertalige samenleving leven en wordt er erkend dat er in een crisissituatie in meerdere talen over bepaalde noodzakelijke informatie gecommuniceerd moet worden.

De publieke omroep is normaal gesproken één van de belangrijkste bronnen voor informatie in Nederland, die er mede verantwoordelijk voor is dat die informatie op de juiste manier wordt overgedragen. Toegankelijke informatie via radio en tv (landelijk en regionaal) helpt de burgers om hun gedrag aan te passen en zich te houden aan de aangekondigde en voorgeschreven regels.

Echter, een kwart van de Nederlandse bevolking is van huis uit niet Nederlandstalig. Een deel van deze burgers heeft zich de taal wel zodanig eigen gemaakt, dat die de informatie goed kunnen begrijpen maar er blijft een groot deel over, bij wie de informatie niet goed overkomt. Hoe groot deze groep precies is, weten wij niet maar het is in deze crisistijd heel belangrijk dat de overheidsinformatie voor de gehele samenleving door de publieke omroep (radio en tv) in verschillende talen wordt uitgezonden, zodat alle burgers begrijpen wat hun te doen staat en vooral waarom. Het is opvallend, dat hier niet aan gedacht is.

Het is noodzakelijk en in het belang van de gehele samenleving, dat het verstrekken van meertalige informatie over de coronacrisis met voorrang spoedig door de publieke omroep wordt opgepakt.

Nadere informatie: Mustafa Ayranci (HTIB), 06-22202879; info@htib.nl