Değerli Basın Mensupları

Hepinizin bilgdiği gibi, Hollanda Hükümeti 1998 yılında almış olduğu bir kararla yeni önceliğinin yabancıların entegrasyonu olduğu açıklamış, bu politikasını uygulamaya geçirmek üzere 2004 yılında ilkokullarla ilgili yasada değişiklik yapılarak diğer dillerde eğitim için mali desteğini kesmiştir. Bu tarihten sonra göçmen işçilerin anadil eğitimi Hükümet tarafından desteklenmemiştir. Uygulamada bu durum Türkçe anadil derslerinin de fiilen sona erdirilmesi anlamına gelmiştir.

Avrupa’da Türk kökenlilerin oluşturduğu hükümet dışı kuruluşlar (NGO), Türkiye AB Ortaklık Hukuku başta olmak üzere, uluslararası hukuktan doğan haklarımızın takipcisi ve savunucusu olmuştur. Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği (HTIB) bu mücadelede her zaman öncü konumda olmanın gayreti içinde olmuştur.

HTIB anadil eğitimini temel insan hakları arasında görmektedir. HTIB bugün Türkçe anadil derslerinin ilkokullarda ücretsiz olarak yeniden öğretilmesini sağlamak amacıyla yasal süreci başlatıyor.

Bu hukuk mücadelesini Avukat Nazmi Türkkol ve Avukat Fadime Kılıç ile birlikte vereceğiz.

Konu hakkında bugüne kadar yaptıklarımız ve bundan sonraki süreç hakkında, HTIB, Avukalarımız Nazmi Türkkol ve Fadime Kılıç ile birlikte HTIB Genel Merkezinde 22 Ekim 2012 Pazartesi günü saat 11:00’de bir basın açıklaması yapacaktır.

HTIB sizleri bu basın açıklamasına davet etmektedir.

Mustafa Ayrancı

Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği

HTIB Genel Başkanı