Hak kayıplarını önlemek için topyekün mücadele gerekir!

       Avrupa Bakanlar Konseyi 3/80 sayılı OKK kararında değişiklik önerilmesini kararlaştırdı!

       Türkiye, 3/80 kararında değişiklik önerisine karşı çıkarak, görüşmeyi reddediyor.

       Hak kayıplarını önlemek için topyekün mücadele gerekir!

Avrupa Bakanlar Konseyi 6 Aralık 2012 tarihinde yaptığı toplantıda, Türkiye AB Ortaklık Hukununun sosyal güvenlik alanını düzenleyen Türkiye AB Ortaklık Konseyinin 3/80 sayılı Kararı yerine geçirmek için Komisyonun hazırladığı yeni Ortaklık Konseyi Kararı taslağını AB Pozisyon belgesi olarak kabul etmiştir. AB Komisyonunun önümüzdeki günlerde taslağı Türkiye’ye müzakere etmek amacıyla teklif etmesi bekleniyor.

Türkiye AB Ortaklık Hukukunun pratikteki uygulaması AB’de bulunan veya bulunmuş olan Türk vatandaşları bakımından 1/80 ve 3/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararları ile ile gerçekleşmektedir.

3/80 sayılı OKK’nın uygulanabilmesi için AB Komisyonu 1983 yılında Uygulama Tüzüğü hazırlamış ancak, bu Tüzük önerisi o yıldan bugüne kadar AB tarafından kabul edilmemiştir. 3/80 sayıl OKK’nın eşit muamele ile ilgili 3. maddesi AB Adalet Divanı tarafından 1998 yılında doğrudan uygulanabilir bulunmuştur. Adalet Divanını 26 Mayıs 2011 tarihindeAkdaş Kararı ile 3/80 sayılı OKK’nın en önemli maddesi olan ödeneklerin Türkiye’ye kesintisiz ihracını öngören maddesini doğrudan uygulanabilir bulmuştur. Hollanda’dan Türkiye’ye kesin dönüş yapmış yüzlerce Türk vatandaşı bu kararla ödeneklerinden yapılan kesintileri geri almışlardır. 

Bu Kararla, halen AB ülkelerinden Türkiye’ye ödenmeyen yüzmilyonlarca € değerinde sosyal güvenlik ödeneği olduğu ortaya çıkmıştır. Karar Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika, Avusturya ve diğer AB ülkelerinde bir süre çalıştıktan sonra bir sigorta ödeneği ile Türkiye’ye kesin dönüş yapmış veya bundan sonra yapacak olanları etkiliyor. 

1980 yılından bu yana 3/80 sayılı OKK’nın ve AB Adalet Divanı Kararlarının uygulanması ile ile ilgili herhangi bir çalışma ve iyi niyetli bir yaklaşım göstermeyen AB Komisyonu, Akdaş Kararından sonra hiç vakit geçirmeden bu kararın etkilerini ortadan kaldıracak bir çalışma içerisine girmiştir.

Avrupa Bakanlar Konseyi’nin toplantısı öncesinde, PvdA Avrupa Parlamentosu Milletvekili Emine Bozkurt ile PvdA Amsterdam Belediye Meclisi Üyesi ve aynı zamanda,HTIB,adina IOT Yönetim Kurulu Üyesi olan Emre Ünver’in girişimiyle Hollanda’dan bir heyet 5 Aralık 2012 tarihinde Avrupa Parlamentosuna bir ziyaret gerçekleştirmiştir.  Heyettte, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra PvdA Milletvekili Keklik Yücel ile Lahey Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Mehmet Sevim de yer almıştır. 

Brüksel’deki Avrupa Parlamentosunda Hollanda heyeti ile yapılan yuvarlak masa toplantısına, Avrupa Parlamentosu İstihdam ve Sosyal Güvenlik Komitesi sosyal demokrat koordinatörü Alejandro Cercas, Almanya’dan sosyal demokrat parlamenter İsmail Ertuğ ve Bulgaristan’dan liberal grup üyesi parlamenter Metin Kazak ile Avrupa Komisyonu Sosyal Güvenlik Sistemleri koordinasyonu ve serbest dolaşım bölümünden Jörg Tagger katıldı. 

Toplantıda başta Emine Bozkurt olmak üzere Türk kökenli Avrupa Parlamentosu ve hollanda Parlamentosu milletvekilleri ile heyet üyeleri yaptıkları konuşmalarda, Türkiye AB Ortaklık Hukukuna dayanan ve yıllar süren hukuku mücadesiyle alınan haklarımızın korunması için kararlılıkla mücadele edileceği vurgulanmıştır. Emine Bozkurt Avrupa Parlamentosunda mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği mesajını verirken, Türk kökenli Hollandalı siyasetçiler ise konuyu Hollanda İşçi Partisi organlarına ve Hollanda Parlamentosuna taşıyacaklarının teminatını vermişlerdir. 

AB Komisyonunun Türkiye’ye önereceği yeni metnin AB-Türkiye Ortaklık Konseyi’nde kabul edilebilmesi için Türkiye’nin bu teklifi kaübul etmesi gerekmektedir. Bu konuda ‘yüreklere su serpen’ açıklama, toplantıya Türkiye adına katılan,  Brüksel’deki AB Daimi Temsilciliği Hukuk Müşaviri Murat Şen’den gelmiştir. Murat Şen yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Avrupa Komisyonu’nun değişiklik önerisini hazırlama sürecine katılmadığını, bu nedenle de komisyonun öneri üzerindeki görüşme taleplerini geri çevirdiklerini bildirmiştir. Murat Şen, değişiklik önerisinin AB-Türkiye Ortaklık Konseyi’ne gelmesi durumunda kesinlikle ‘hayır’ diyeceklerini belirtmiştir. 

Toplantıya katılan sivil toplum örgütü temsilcileri Hukuk Müşaviri Şen’in açıklamalarından memnuniyet duymakla birlikte Türkiye’den bu konuda kararlı bir duruş beklediklerini, konuya ilişkin ilgili Bakanların yapacağı açıklamaların kendileri için teminat oluşturacağını açıklamıştır. 

Avrupa Bakanlar Konseyi’nin, 6 Aralık 2012 tarihinde Türkiye’ye önerilmesi kesinleşen taslağı hiç müzarekere etmeden kabul etmesi, bu güne kadar konuya ilişkin olarak tepkilerini göstermemiş Türkiye kökenlilerin oluşturduğu sivil toplum örgütlerinin başta Almanya olmak üzere, Fransa, Belçika, İsveç, Avusturya ve İngiltere’de ortak mücadele kararlılığı göstermesi beklenmektedir. 

HTIB