Asscher te eenzijdig over integratie

PERSBERICHT

ASSCHER TE EENZIJDIG OVER INTEGRATIE

Integratieagenda Asscher te gemakzuchtig

De notitie van Asscher is onevenwichtig en draagt niet bij aan het integratievraagstuk. HTIB neemt daarom afstand van deze brief, die in onze ogen alleen politiek gewin beoogt.

Integratie is een proces van geven en van nemen. De meerderheid van de migranten in Nederland draagt bij aan de Nederlandse economie en leeft minzaam samen. Er is geen sprake van een botsing tussen beschavingen, zoals de minister doet voorkomen. Deze ‘clash’ doet zich alleen voor in de hoofden van een conservatieve nationalistische minderheid.

De nieuwe Integratieagenda zou voorbij moeten gaan aan generaliseringen en zich geen onhaalbare ambities moeten laten opleggen door een angstig bevolkingsdeel.

Juist de verplichting tot internalisering van kernwaarden confronteert migranten met een tegenstrijdigheid en zorgt voor spanningen. Kernwaarden moeten de ruimte krijgen om van binnenuit te groeien. Zij kunnen alleen gedijen in een politiek klimaat van respect en tolerantie. Kernwaarden verspreiden zich nu eenmaal uitsluitend tussen mensen die naast elkaar staan en niet tegenover elkaar.

De Turkse Arbeidersvereniging in Nederland roept de minister op om migranten als individuen te zien en de Nederlandse cultuur niet als een statisch iets te beschouwen. Nederlandse kernwaarden ontwikkelen zich voortdurend en ook migranten dragen daar hun steentje aan bij.

Mustafa Ayranci

Voorzitter HTIB