Lodewijk Asscher gerçekleri söylemiyor

AB KOMİSYONU VE HOLLANDA BAŞBAKAN YARDIMCISI VE SOSYAL İŞLER VE İSTİHDAM BAKANI LODEWİJK ASSCHER GERÇEKLERİ SÖYLEMİYOR

Avrupa’aki Türk vatandaşlarının sosyal güvenlikhakları konusundaki en temel belge olan 3/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı değiştirilmek isteniyor.

AB Komisyonu 3/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının yerini almasını istediği bir taslak metni 30 Mart 2012 tarihinde yayınlamıştır. Avrupa Bakanlar Konseyi 6 Aralık 2012 tarihinde bu taslak metni AB’nin pozisyon belgesi olarak kabul etmiştir.

AB Komisyonu, AB’nin pozisyon belgesi olan metni müzakere etmek için Şubat 2013 ayı başında Türkiye’ye sunmuştur. Türk Hükümetinden bu güne kadar bu konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

3/80 sayılı Karar 19 Eylül 1980 tarihinde Türk Hükümetince imzalanmıştır. Ancak Hollanda’daki Türk toplumu, sivil toplum örgütleri ve hukukçularıyla Avrupa Birliği Adalet Divanı’ndan 26 Mayıs 2011 tarihinde aldığı AKDAŞ kararına dek, 3/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı bir hüküm ifade etmemiştir. Yaklaşık 30 yıl bu konuda hiç bir gayret göstermeyen Türk Hükümetinin bu defa bu kararı pazarlık konusu yapmasından endişe ediyoruz. Herhangi bir açıklamanın olmaması bu endişelerimizi artırıyor.

Avrupa Parlamentosu’nun Hollanda İşçi Partili (PvdA) milletvekili Emine Bozkurt Türk vatandaşlarının Türkiye AB Ortaklık Hukukundan kaynaklanan haklarının korunması için olağanüstü bir gayret gösteriyor.

Avrupa Bakanlar Konseyinin, Komisyonun 3/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı yerine önerdiği metni pozisyon belgesi olarak kabul etmesinden sonra, Emine Bozkurt AB Hükümetlerinin müzakere sürecini dahi beklemeden kısıtlamalara gidebilecekleri endişesiyle AB Komisyonuna başvurmuştur. Emine Bozkurt Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı Lodewijk Asscher’a da bu konuda bir mektup yazmıştır.

Sayın Bozkurt’a verilen yanıtlar hem AB Komisyonu’nun hem de Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı Lodewijk Asscher’nun, hem Emine Bozkurt’a hem de Türk toplumuna karşı gerçeklerle hiç bir ilgisi olmayan açıklamalar yaptıklarını göstermiştir. Bunlar ya bizlere cahil muamelesi yapıyor, ya da göz göre göre iki yüzlülük yapıyor.

Bakan Asscher 3/80 sayılı Kararın halen yürürlükte olduğunu ve Avrupa Adalet Divanı’nın Akdaş kararı uyarınca yaşlılık, maluliyet, geride kalanlara ödenen ve iş kazalarına ilişkin ek ödeneklerin kesintiye uğratılamayacağı prensibine riayet edileceğini söylüyor.

Bakan Asscher her halde 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren, Türkiye’ye transfer edilen geride kalanlar ödeneklerinin (Anw/dul ve yetim aylıkları), çocuk paralarının (AKW) ve iş göremezlik ödeneklerinin (WGA/WIA) % 40’nın kesildiğinden haberim yok demiyecektir.

Ek’ini kesemediniz, kökünü hiç yedirmezler! Sadece ödenek sahiplerine yaptığınız bu eziyetle kalacaksınız.

Ek ödenekler davasında dava açmayanlar için hiç bir ödemenin yapılmadığından haberim yok demeyecektir. Adı üzerinde 3/80 sayılı Karar. Yani 1980 yılından bu yana yürürlükte olan Karar. Ne değişti de kestiğiniz ödenekleri geri vermiyorsunuz.

Yaşlılık aylığına ilave yardımlar (KOB) 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren ödenmiyor. Üstelik ilk mahkeme sonuçlandığı halde.

Bakan Asscher neyin güvencesini verdi acaba?

Komisyon peki neyin güvencesini veriyor? İcraat ortada. Komisyon harekete geçmek için neyi bekliyor?

Hollanda’da durum böyle.

Peki, Komisyon Akdaş Kararının diğer AB ülkelerinde uygulanması için bu güne kadar ne yaptı? Türkiye’ye ödenmeyen sosyal güvenlik ödeneklerinin tutarını bilen var mı?

Daha önce de söyledik. Avrupa Birliği sadece ve sadece hukukun üstünlüğüne dayanır. Bu gün bizlere işlemeyen hukuk yarın başlakarına da işlemeyecektir. Tabii ki bu iş böyle yarım da kalmayacaktır.

Son söz, Türkiye Hükümeti bu konularla ilgili ne yapıyor? Bir bilen varmı?

Mustafa Ayrancı

HTIB Genel Başkanı