Kapitalizmin vicdanı yoktur! Kapitalizm öldürür!

Yine sığınmacılar, yine ölümler. Ama bu kez kitlesel bir katliama dönüştü. İspanya’nın Kuzey Afrika’da bulunan Melilla bölgesinde polisin makineli tüfeklerle açtığı ateş sonucu resmi rakamlarla 23, insan hakları gözlemcilerine göre en az 29 Afrikalı sığınmacı yaşamını yitirdi. Onlarca da yaralı var. Uzun süre yardım edilmemesinin ölü sayısını artırdığı söyleniyor.

Gün geçmesinki sığınmacılar yaşamını yitirmesin, Akdeniz’i, Ege’yi şişirme botlarla geçmeye çalışan sığınmacıların ölüm haberleri medyada yer almasın.  Aylan bebekler, kadınlar, yaşlılar suya gömülüp kaybolmasın. Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan sığınmacıların botlarının geri itilmesi, kabaca dövülmeleri, elbiselerinin, paralarının, telefonlarının alınarak geri yollanmaları artık vakay-ı adliyeden oldu.

Üstelik bu barbarca eylemler sadece Yunanistan güvenlik güçleri tarafından değil, bizzat Frontex denilen Avrupa Birliği – AB’nin sınır koruma muhafızları tarafından gerçekleştiriliyor. Amnesty International ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Temsilciliği  bu konuda defalarca açıklama yapmasına rağmen AB yöneticileri olan biteni duymamazlıktan geliyorlar. ‘Soruşturma açıyoruz’  yalanıyla olayı sumenaltı yapmaya çalışıyorlar.

İşte kapitalizm somut olarak budur. Yoksul yığınları sömürerek ceplerini, kasalarını dolduran para babaları, uluslararası sermaye çevreleri işlerine gelmediği zaman insan haklarını ayaklarının altına almaktan, çirkin yüzlerini göstermekten çekinmiyorlar.

Ama onlara kötü bir haberimiz var. Ne yaparsanız yapın, açlıktan, savaştan, baskı ve terörden kaçan milyonlarca insanın sınırlarınıza yığılıp daha özgür ve eşit bir yaşam talebinde bulunmasını önleyemezsiniz. Kapıyı kapatsanız pencereden, pencereyi kapatsanız bacadan girmeye çalışacaklar ve onların sömürüsü üzerinden yarattığınız ve bol tüketime dayanan ‘cennet’inizden hak talep edeceklerdir. Bu yıl bütün dünyada yüz milyonu geçen sığınmacı sayısı ileride giderek artacak ve gün gelecek sınırlara dikilen bütün duvarlar ı tarumar ederek gelişmiş kapitalist ülkelerin şehirlerini, sokaklarını dolduracaktır.

Yeryüzünde adil, eşit ve özgür bir toplumsal sistem kurulmadıkça sığınmacılar sorunun çözümlenmesi olanaksızdır. Atalarımız boşuna dememiş; biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. Bir tarafta zevk-u sefa içerisinde yaşayan mutlu azınlık, diğer tarafta açlıktan başı dönen yoksul çoğunluk. Şunu anlamalıyız ki bu adaletsiz sistem artık daha fazla sürdürülemez.

İletişimin, teknolojinin bu denli geliştiği günümüzde  Asya’nın, Afrika’nın, Latin Amerika’nın yoksul yığınlarının gelişmiş kapitalist ülkelerdeki sefahati  fark etmediğini, görmediğini kimse ileri süremez. Ve insanların bu duruma ilelebet seyirci kalacağını hiç kimse düşünmemelidir. Gün gelecek yoksullar, ezilenler ayağa kalkacak ve bu adaletsiz sisteme karşı isyan edeceklerdir. Görünen köy kılavuz istemez.

Biz HTİB olarak kırk sekiz yıldır, kuruluşumuzdan bu yana dünyanın neresinde olursa olsun sığınmacıların ve mültecilerin adil ve özgür bir yaşam istemini destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, yaşamını yitiren bütün sığınmacıları, Aylan bebekleri, bu arada Melilla’da barbarca öldürülen Afrikalı sığınmacıları saygıyla anmayı bir borç biliyoruz.

Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği (HTİB)


 

Het kapitalisme kent geen geweten! Kapitalisme doodt!

Weer vluchtelingen, weer doden. Maar dit keer werd het een massamoord. In de regio Melilla in Spanje, in Noord-Afrika, zijn als gevolg van het vuur dat door de politie met machinegeweren is geopend, 23 volgens officiële cijfers en zeker 29 Afrikaanse asielzoekers volgens mensenrechtenwaarnemers om het leven gekomen. Er zijn tientallen gewonden. Er wordt gezegd dat de lange afwezigheid van hulp het dodental verhoogde.

Laat de dag voorbij gaan zodat de vluchtelingen niet het leven verliezen, het nieuws over de dood van de vluchtelingen die proberen de Middellandse Zee en de Egeïsche Zee over te steken met opblaasbare boten komt niet in de media. Laat baby’s, vrouwen en oude mensen niet verdwalen in het water. Dat de laarzen van de asielzoekers die van Turkije naar Griekenland probeerden over te steken, werden teruggeduwd, ruw werden geslagen, hun kleren, geld en telefoons werden afgenomen en teruggestuurd, is niet langer het geval vanuit het gerechtsgebouw.

Bovendien worden deze barbaarse acties niet alleen uitgevoerd door de Griekse veiligheidstroepen, maar ook door de grenswachten van de Europese Unie – EU, genaamd Frontex. Hoewel Amnesty International en de Hoge Vertegenwoordiger van de Vluchtelingen van de Verenigde Naties vele malen verklaringen hebben afgelegd over dit onderwerp, negeren EU-bestuurders wat er gaande is. Ze proberen de zaak onder de oppervlakte te maken met de leugen van ‘we openen een onderzoek’.Dit is precies wat kapitalisme is. De geldjongens, die hun zakken en kluizen vullen door de arme massa’s uit te buiten, aarzelen niet om mensenrechten te vertrappen en hun lelijke gezichten te laten zien wanneer internationale kapitaalkringen niet in hun voordeel zijn.Maar we hebben slecht nieuws voor ze. Wat je ook doet, je kunt niet voorkomen dat de miljoenen mensen die op de vlucht zijn voor honger, oorlog, onderdrukking en terreur zich opstapelen aan je grenzen en een vrijer en gelijker leven eisen. Als je de deur sluit, zullen ze proberen door het raam naar binnen te gaan, als je het raam sluit, zullen ze proberen door de schoorsteen naar binnen te gaan, en ze zullen rechten claimen van je ‘hemel’, die je hebt gecreëerd door hun uitbuiting en die is gebaseerd op overvloedige consumptie. Het aantal vluchtelingen, dat dit jaar over de hele wereld de honderd miljoen overschreed, zal in de toekomst geleidelijk toenemen en de steden en straten van ontwikkelde kapitalistische landen vullen door alle muren aan de grenzen te vernietigen.

Tenzij er een rechtvaardig, gelijk en vrij sociaal systeem in de wereld wordt gevestigd, is het onmogelijk om het probleem van asielzoekers op te lossen. Onze voorouders zeiden niet voor niets; Iemand eet, iemand kijkt, de apocalyps breekt uit hem. Aan de ene kant de gelukkige minderheid die in plezier leeft, aan de andere kant de arme meerderheid die duizelig is van de honger. We moeten begrijpen dat dit onrechtvaardige systeem niet langer kan worden volgehouden.Niemand kan beweren dat de arme massa’s van Azië, Afrika en Latijns-Amerika de losbandigheid in de ontwikkelde kapitalistische landen van vandaag, waar communicatie en technologie zo veel hebben ontwikkeld, niet opmerken of zien. En niemand zou moeten denken dat mensen voor altijd omstanders van deze situatie zullen zijn. De dag zal komen dat de armen en onderdrukten zullen opstaan ​​en in opstand komen tegen dit onrechtvaardige systeem. Het zichtbare dorp wil geen gids.Wij, als HTİB, hebben sinds onze oprichting achtenveertig jaar lang de wil van asielzoekers en vluchtelingen voor een eerlijk en vrij leven, waar ook ter wereld, gesteund en zullen dat blijven doen. Bij deze gelegenheid zijn we alle vluchtelingen die hun leven hebben verloren, de baby’s van Aylan, evenals de Afrikaanse vluchtelingen die op brute wijze zijn vermoord in Melilla, verplicht om te herdenken.