Rouwadvertentie Mohamed Rabbae

Levenslang streed hij voor gelijke rechten en kansen in het onderwijs voor minderheden en vocht hij tegen intolerantie en discriminatie.

Mohamed Rabbae, streefde als bruggenbouwer naar een land waar iedereen tot zijn recht kon komen en zich prettig mocht voelen. Wij verliezen in hem iemand die opkwam voor een samenleving waarin verdraagzaamheid, solidariteit en vertrouwen de ankerpunten zijn.

Wij herdenken Mohamed met eerbied en waardering.

Mohamed  Rabbae (1941-2022)

Ölüm ilanı

Mohamed Rabbae azınlıklarin  eşit haklari, eğitimde fırsat eşitliğinin önemi , hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığa karşı  yaşam boyu mücadele etmiştir.

O, herkesin kendine  rahat hissedebileceği bir ülke ve çevre için çabalayan bir köprü kurucuydu. Onunla birlikte, hoşgörünün, dayanışmanın ve güvenin amaçlandığı bir toplumu savunan bir yoldaşı da kaybediyoruz.

Muhammed’i saygı ve minnetle anıyoruz.