ÜLKESEL YÜRÜYÜŞ IRKÇILIĞA VE AYRIMCILIĞA KARŞI TEK YUMRUK OLALIM

Geçen iki yılda dünya toplumsal yaşamı altüst eden corona virüsü pandemisiyle sarsıldı. Bunun yanısıra işgücü pazarında emekçilerin iş gücünü esnek kullanımda ve ödenebilir konut bulma kıtlığında büyük bir artış görüyoruz.

Bu durum halkın yaşam güvencesini ciddi derecede ortadan kaldıran bir sonuç doğurdu.

Hollanda sisteminini kurumsal ve idari düzeyinde insanların etnik kimliklerine ve milliyetlerine göre kurumsal ayrımcılık ve ırkçılığa ugradığı aşikar oldu.

Bunu kreş ödeneği skandalında açıkça gördüğümüz gibi aynı zamanda polis aygıtının etnik profil sergileyerek ayrımci ve ırkçı davranışlarındada görmekteyiz.

Son yıllarda toplumun genelinde etnik özelikler ve kimlikler üzerinden tedirgin edici boyutlarda nefret ile şiddetin arTtığını görüyoruz.

Bu durum aşırı sağ ve ırkçı gurupların dünya genelinde ve Hollanda özelinde büyümelerinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bunun etkisini basındaki haberlerde görmekteyiz.

Bu durum geçen yıllarda Zwarte Piet aktivistlerini, Müslümanları ve Müslüman kadınları, Yahudileri, LHBTQ ve mültecileri, Camileri ve mülteci kamplarını (AZC) aşırı sağcı gurupların hedef tahtası haline gitirmiştir ve hem sözlü hemde fiziki şiddete maruz kalmalarına neden olmuştur.

Corona Pandemi döneminde bu duruma ek olarak doğu Asyalılara karşı daha azgın bir ırkçılık gelişmiştir.

Mart 2021 ülkesel seçimlerinde sağcı ve aşırı sağcı siyasi partiler sandıktan daha güçlü çıktılar.

Mart 2022 de belediye meclisi seçimleri gerçekleşecek.  Bu seçimlerde aşırı sağcı partilerin ve ırkçıların belediye meclisleri dışında kalmalarını sağlamak için elden gelen her şey yapılmalıdır.                 

Bunu başarabilmek için güçlerimizi birleştirmemiz gerekmektedir.

Cumartesi 19 mart 2022 tarihinde dünya prototesto günü kapsamında Amsterdam ‘da insanlar arasında fark gözetmeden senin için de mücadelemizi devam ettireceğiz.

O gün bütün kültürlerden, renklerden, farklı kökenlerden, farklı etnik kimliklerden, mülteci veya başka sebeplerle toprağından yurdundan kopmuş insanlar, farklı cinsel kimlik ve tercihlerden, fakir veya zengin olan bütün insanlar için orada bulunacağız.

Aramızda sesini duyurabilirsin, görmezden gelinmezsin, kendi sorunlarına veya başkalarının sorunlarına çözümler arayabilirsin.

Bu mücadeleyi birlikte yürütmemizin, biribirimizi bulup birleşmemizin önemi çok büyüktür.

Birlikte toplumumuzu esir alan ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı daha güçlü bir cephe olşturamayı çağırıyoruz.

21 mart Komitesi

Not

“21 mart Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı anma günü olarak belirlenmiştir. Birleşmiş milletler bunu 21 mart 1960 yılında, Güney Afrika ’da ayrılıkçı rejimin, Sharpeville ‘de siyah eylemcilerin gerçekleştirdiği yürüyüş esnasında yaptığı katliam sebebiyle bu anma gününü belirlemiştir.  Güney Afrıkanın Ayrılıkçı rejimi siyahların hareket alanlarını daraltmak için paso yasası (Pasjeswet) çıkarmaktaydı ve halk bunu protesto etmek için yürüyüşe çıkmıştı. ”

download