Oproep HTIB aan Voorzitter Tweede Kamer – Vera Bergkamp naar aanleiding racistische uitspraken Gidi Markuszower (PVV) en Freek Jansen (FvD)

Geachte persrelatie,

Bijgaand sturen we u de brief die HTIB (de Turkse Arbeidersvereniging in Nederland) op 16 december 2021 naar de Voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp is gestuurd, naar aanleiding van de uitspraken van de heer Gidi Markuszower van de Partij voor de Vrijheid (PVV) en de heer Freek Jansen van het Forum voor Democratie tijdens een debat in de Tweede Kamer op woensdag 8 december 2021 over de opvang van de vluchtelingen. 

Deze leden van de Tweede Kamer hebben dit debat namelijk opnieuw gebruikt om hun gif uit te kunnen strooien over de samenleving. Alles wat in de Nederlandse samenleving niet volgens plan verloopt – zoals klimaatverandering, woningbouw, zorg, de ontwikkeling van welvaart en veiligheid – wordt volgens de genoemde Tweede Kamerleden veroorzaakt door medelanders met een migratieachtergrond. Met hun inbreng demoniseren deze twee fracties een deel van de Nederlandse burgers. De Nederlandse Tweede Kamer vraagt aan de burgers – terecht ook – via de wetgeving om zich fatsoenlijk uit te drukken in het sociale verkeer en zich te houden aan Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet: Gelijke behandeling en discriminatieverbod.

HTIB doet een oproep aan de Kamervoorzitter om vanuit het Reglement van Orde van de Tweede Kamer hiertegen op te treden.

 Voor details van de brief verwijzen we u naar de brief in de bijlage.

Nadere informatie:

Mustafa Ayranci

Voorzitter HTIB

06-22202879


Vera Bergkamp
Hollanda Parlamentosu Başkanı
Den Haag
13.12.2021

Değerli Bergkamp,
FvD’nin parlamento üyesi Freek Jansen’ın parlamentoda yaptığı göçmenlere yönelik ırkçı,
ayırımcı sözleri büyük bir üzüntüyle izledik. 60 yıldır bu topraklarda bulunan, Hollanda’nın
kalkınmasına katkıda bulunan, vergisini veren, toplumsal yaşama her alanda katılan
göçmenler olarak bu sözleri şiddetle ret ettiğimizi sizin şahsınızda parlamento üyelerine ve
tüm Hollanda toplumuna bildirmek istiyoruz. Bu tür nefret söylemlerinin sadece bize yönelik
değil, tüm Hollanda toplumunun huzuruna, ortak geleceğine yönelik olduğunu belirtmek
isteriz.
Elbette parlamento üyelerinin kürsü dokunulmazlığı vardır ve görüşlerini özgürce dile
getirebilirler. Ne var ki, bu hakkın kötüye kullanılması ve bu kürsünün alenen ırkçı ve ayırımcı propagandaya alet edilmesi kesinlikle kabul edilemez. Bu konuda gereken önlemleri alacağınıza inanmak istiyoruz. Çünkü, ırkçılığın ve ayırımcılığın parlamentoda bu denli açık bir biçimde propaganda edilmesi başkalarını da cesaretlendirecek ve toplumda kamplaşmalara ve gerginliklere zemin hazırlayacaktır. Bu zor zamanda bizimkamplaşmalara ve gerginlikleredeğil, dayanışmaya ve morale ihtiyacımız vardır. Ancak bu şekilde zorlukların üstesinden gelebilir, ortak geleceğimizi sağlam bir zeminde inşa edebiliriz.
Söz konusu kişiye karşı uygulayacağınız müeyyidelere tam desteğimizi şimdiden ilan
ediyoruz. Bu provakatif konuşmaya karşı sesini yükselten parlamento üyelerine teşekkür
etmeyi bir borç biliriz. Bu karşı çıkış ne kadar yaygın ve güçlü olursa ırkçılığı ve ayırımcılığı odenli güçlü bir biçimde geriletebiliriz.
Bu topraklarda ırkçılığı ve ayırımcılığı yok edene kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi
herkesin bilmesini istiyoruz. Biz göçmenler olarak bu toplumun ayrılmaz bir parçasıyız,
toplumsal yaşama her alanda katkıda bulunuyoruz ve yeni ülkemizi seviyoruz. Bunu
değiştirmeye ırkçıların gücü yetmeyecektir.
Saygılarımla,
Mustafa Ayrancı
Genel Başkan
Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği (HTİB)