Brief HTIB aan Informateur

Tweede Kamer der Staten Generaal
T.a.v. de Informateur de heer H.D. Tjeenk Willink Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Amsterdam, 7 april 2021. 

Geachte heer Tjeenk Willink,

Hierbij willen wij als HTIB onze gedachten aan u voorleggen om daarmee een bijdrage te leveren aan het informatieproces richting de vorming van een nieuw Kabinet. Wij hebben voor de Tweede Kamerverkiezingen onze speerpunten al aan de politieke partijen voorgelegd zodat die er bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s rekening mee konden houden. We sturen u dat zelfde document als bijlage toe. Intussen is er in het afgelopen half jaar in aanloop naar de verkiezingen veel gebeurd. De onthullingen rondom de Kinderopvangtoeslag-affaire waarin etnische profilering, discriminatie en verdachtmakingen van migranten duidelijk in het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie naar voren werden gebracht. Ondanks de duidelijke opdracht van de regering is er niets veranderd en zijn duizenden mensen jarenlang in de steek gelaten. We constateren dat hierdoor ons vertrouwen in de politiek en uitvoerende instanties een zware deuk heeft opgelopen. Dit wantrouwen heeft ervoor gezorgd dat migranten nog verder in een isolement zijn geraakt. Door de groei van extreemrechtse partijen die de migranten en arbeidsmigratie als de oorzaak gaven van alle problemen maken ons grote zorgen en een grote hobbel is in het herstel van het vertrouwen in de overheid. De groei van economisch en sociaal achterstand zien we als een bom onder de samenleving. Alle democratische partijen moeten handen in een slaan om deze ontwikkelingen te voorkomen. Er moet gewerkt worden aan het herstel van het vertrouwen niet alleen van eigen partij of personen maar van de gehele samenleving. Het herstel van het vertrouwen in de overheid komt niet van de grond als de toename van economische en sociale achterstand blijft voortduren. Dan leg je een bom onder de samenleving. Alle democratische partijen moeten de handen in één slaan om deze ontwikkelingen te voorkomen. Er moet gewerkt worden aan het herstel van het vertrouwen van niet alleen politieke partijen en de overheid maar voor alle groepen in de samenleving. Wij verzoeken u met klem om de partijen die ambities hebben voor een democratisch en sociale samenleving op het hart te drukken om zich duidelijk uit te spreken tegen discriminatie, uitsluiting en dat het etnisch profileren van migranten tot het verleden behoort. Hoogachtend, M. Ayrancı
Voorzitter HTİB
Turkse Arbeidersvereniging in Nederland