Schrijfster Lale Gül heeft recht op haar mening

Amsterdam, 15 maart 2021.

Beste vriendinnen en vrienden,

De schrijfster Lale Gül heeft met haar boek Ik ga leven iets los gemaakt in de Turkse gemeenschap en de samenleving in Nederland. HTIB ziet de bevindingen uit haar boek als een weergave van wat zij heeft ervaren tijdens haar opvoeding. In haar boek beschrijft ze waarom ze los wil komen van haar strenge religieuze educatie.

De reacties op het boek hebben haar en leden van haar familie in een moeilijke situatie gebracht. Haar ouders zijn buiten hun gemeenschap gesloten en Lale Gül staat bloot aan allerlei vormen van bedreiging.

HTIB keurt bedreigingen in alle toonaarden af. Nederland is een vrij land waar een ieder in staat wordt gesteld een mening te kunnen uiten. Bedreigingen en intimidaties zijn niet het instrumentarium waarmee we in onze rechtstaat elkaar bejegenen. 

HTIB spreekt de steun aan Lale Gül uit want eenieder heeft het recht om zijn mening te verkondigen hoe pijnlijk die voor sommigen ook mag zijn en spreekt zich bovendien uit voor een respectvolle dialoog in plaats van bangmakerij en afschrikking.

Nederlandse Turkse Arbeidersvereniging (HTIB) – E: info@htib.nl – M: 06-22202879