Diversiteit in de gemeenteraad. Ervaringen van raadsleden met een migratieachtergrond 1986-2018

Samenvatting van het rapport Diversiteit in de gemeenteraad. Ervaringen van raadsleden met een migratieachtergrond 1986-2018, dat is opgesteld door Alfons FerminZeki Arslan en Peter Zwaga.  

Daarvoor hebben de onderzoekers tussen oktober 2019 en mei 2020 negentien oud-raadsleden met een migratieachtergrond geïnterviewd. Daarnaast zijn er in juni, juli en augustus van 2020 gesprekken gevoerd met twee politicologen die veel onderzoek hebben gedaan naar dit thema.  In dezelfde periode zijn er tevens gesprekken gevoerd met enkele vertegenwoordigers van politieke partijen die zich met diversiteit binnen hun partij bezighouden. De onderzoekers waren namelijk benieuwd wat deze partijen ondernemen om diversiteit naar etnische herkomst binnen hun partij te bevorderen. Alle informatie is daarna ingekaderd binnen het uiteindelijke rapport. 

Als de mogelijkheid er weer is, zal er in het kader van dit rapport een thematisch bijeenkomst  worden georganiseerd om de publicatie ook aan een breder publiek te kunnen presenteren. 

De samenvatting van het rapport verscheen op het weblog ‘Republiek Allochtonië (zie link): https://www.republiekallochtonie.nl/blog/achtergronden/diversiteit-en-inclusie-in-de-lokale-politiek-vanaf-1986