Kadınların mücadelesi yükseliyor

Rosa Luxemburg (1871-1919). Özgürlükçü sosyalizmin ve kadınların eşitlik mücadelesinin sembol ismi.

Dünyada kadınların ezilmediği tek bir toplum bile yoktur. Az gelişmiş veya gelişmiş olsun bütün toplumlarda kadınlar ayırımcılığa uğruyorlar ve eziliyorlar. Çünkü var olan toplumların tümü erkek egemen toplumlardır. Erkek egemen toplumlarda kadınlar ikinci sınıf insan muamelesi görürler. Çalışma ve toplum yaşamında ötekileştirilirler. Eşit ise eşit ücret ödenmez. Dünyanın yarısını oluşturmasına rağmen elde ettiği gelir yüzde onu geçmez.

Bu da yetmez şiddete tabi tutulurlar. Her saatte bir beş kadın ev içi şiddet nedeniyle yaşamını yitiriyor, Yoksulluktan en fazla acı çekenler kadınlardır. Dünyadaki yoksulların ve mültecilerin üçte ikisini kadınların oluşturması bir tesadüf olabilir mi? Bütün bunlar kader değildir. İçinde yaşadığımız erkek egemen toplumun olumsuz sonuçlarıdır.

İşte kadınlar bu tür haksızlıklara karşı mücadele ediyorlar. 8 Mart Dünya kadınlar Günü bu mücadelede önemli bir yer tutuyor. 8 mart 1908 tarihinde tekstil endüstrisinde greve başlayan Newyork’lu kadın işçilerin anısına ilan edilen dünya kadınlar gününe bugün milyonlarca insan katılıyor. Dünyanın her tarafında etkinlikler düzenleniyor. Bu gün artık sadece kadınların olmaktan çıktı. Erkeklerde bu etkinliklere geniş ölçüde katılmaya başladılar. Çünkü kadınları eşit ve özgür olmayan toplumların gelişmesinin olanaklı olmadığını gördüler. Genel olarak adalet, eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesiyle kadınların eşitlik mücadelesinoin arasında güçlü bağlar vardır.

Geçmişte kadınların mücadelesine en büyük desteği solcular ve demokratlar verirlerdi. Bugün artık dindar ve muhafazakar çevreler de konuya duyarlılık gösteriyorlar. Feminizmin dalgaları muhafazakarların sert duvarlarını aşındırmaya başladı. Kuşkusuz bunlar olumlu gelişmelerdir. Ne var ki gidecek daha uzun bir yol var. Yüzyılların oluşturduğu erkek egemen ὃn yargıları kırmak için daha çok mücadele etmemiz gerekiyor. Biz HTİB olarak kuruluşumuzdan buyana bu mücadeleye destek verdik ve vermeye devam edeceğiz. Şunu çok iyi biliyoruz. Kurtulmak yok tek başına, ya hep beraber, ya da hiç!

Yaşasın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü!

Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği (HTİB)