Aandacht voor gelijke rechten van vrouwen blijft nodig

Amsterdam, 5 maart 2021.

In alle samenlevingen worden vrouwen helaas nog steeds onderdrukt. Er is geen land ter wereld waar vrouwen niet worden achtergesteld, gediscrimineerd, of onderdrukt. In de huidige maatschappij domineren mannen nog altijd de samenlevingen. Het gevolg hiervan is dat vrouwen vaak worden uitgesloten van gelijke rechten en worden achtergesteld in werk en het sociale leven. Daarbij wordt er bij gelijkwaardige arbeid nog steeds te vaak een onderscheid gemaakt tussen vrouwen en mannen, waardoor loonverschillen blijven bestaan. 

In Nederland vechten vrouwen ook tegen deze vormen van onrecht. Daarom neemt 8 Maart, Internationale Vrouwendag een belangrijke plaats in, om aandacht te vragen voor het onweerlegbare feit dat vrouwen nog altijd een achtergestelde positie innemen in de samenlevingen van de wereld. Miljoenen mensen hechten wereldwijd veel waarde aan de Internationale Vrouwendag, die werd uitgeroepen ter nagedachtenis aan vrouwelijke arbeiders uit New York die op 8 Maart 1908 een staking in de textielindustrie begonnen.

Er wordt over de hele wereld aandacht besteed aan deze dag. Tegenwoordig zijn het niet langer alleen vrouwen die de strijd tegen ongelijkheid tegengaan. Mannen begonnen op grote schaal ook deel te nemen aan deze strijd tegen achterstelling van vrouwen, omdat zij ook begonnen in te zien dat het voor een samenleving waarin vrouwen niet gelijk worden behandeld niet mogelijk is om zich vrij te kunnen ontwikkelen. Er zijn gelukkig veel organisaties die zich inzetten voor de rechten van vrouwen door hun maatschappelijke positie te verbeteren en te versterken. Tegenwoordig zijn religieuze en conservatieve kringen ook gevoelig geworden voor deze kwestie. Golven van feminisme begonnen de zware muren van de conservatieve krachten af te breken. Dit zijn ongetwijfeld positieve ontwikkelingen. Er is echter nog een lange weg te gaan. We moeten blijven doorgaan met onze strijd om te streven naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft, ongeacht of je vrouw of man bent. 

Als HTIB hebben we deze strijd sinds onze oprichting gesteund en dat zullen we blijven doen. Solidariteit is essentieel om een wereldwijde beweging te creëren om positieve veranderingen in gang te kunnen zetten. Samen gaan we de strijd aan tegen ongelijke rechten, geweld tegen vrouwen, discriminatie en economische verdeeldheid.

Lang leve de Internationale Vrouwendag op 8 Maart!


Nederlandse Turkse Arbeidersvereniging – HTIB