Regering Rutte-III werd gedwongen af ​​te treden. Overwinning van de democratie

Amsterdam, 18 januari 2020

Beste vrienden,

Zoals bekend zijn de discriminerende praktijken van de Nederlandse belastingdienst jegens immigranten en houders van dubbele paspoorten met betrekking tot extra kinderopvangtoeslagen, onderwerp van een parlementair onderzoek. Dat onderzoek is afgerond en de verantwoordelijkheid van de overheid, samen met de betrokken ministers, is vastgesteld en geregistreerd. Als gevolg hiervan werd PvdA-fractieleider Asscher, die minister van Sociale Zaken was in het vorige kabinet, gedwongen deze functie op te geven en vervolgend trad ook het kabinet Rutte-III af. Dit mag een overwinning van de democratie genoemd worden.

Maar is het probleem hiermee opgelost? Nee. Omdat het al lang bekend is dat de belastingdienst, uitkeringsinstanties en zelfs veiligheidsorganisaties dossiers aanmaken op basis van nationaliteit en daarmee discriminerende praktijken uitoefenen ten opzichte van immigranten. Dit laatste schandaal is dus niet het eerste. Maar wat de wijsheid ook moge zijn, ondanks alle waarschuwingen zetten deze organisaties hun praktijken op deze basis voort! Dit is een duidelijk voorbeeld dat racisme en discriminatie in Nederland geworteld en structureel aanwezig is. Het zou ons niet moeten verbazen dat we dergelijke incidenten in de toekomst wederom zullen tegenkomen, tenzij dergelijke praktijken strikt verboden en bestraft worden. Laten we onszelf niet tevergeefs voor de gek houden.

Wat het vertrek van de PvdA-leider Asscher betreft: het veranderen van de leider lost het probleem niet op. Omdat het probleem bij de PvdA niet bij de leider ligt, maar binnen het beleid van die partij dat de afgelopen jaren is geïmplementeerd en dat in strijd is met de tradities van de sociaaldemocratie. Sinds de twee Paarse-regeringen in de jaren negentig volgt de PvdA een liberale koers. Als gevolg daarvan is de natuurlijke binding van de partij met de beroepsbevolking verzwakt met als gevolg dat veel kiezers en leden van de PvdA zich van de partij hebben gedistantieerd. Om de problemen op te lossen moet de PvdA zeker terug gaan keren naar sociaaldemocratische principes door de verbondenheid met de kwetsbare groepen, met migranten en de werkende klasse te herstellen.

Bovendien zien we dat er een blokkade is bij alle linkse partijen omdat de huidige gefragmenteerde structuur de kiezers geen vertrouwen geeft. Kiezers zien geen onoverkomelijke problemen tussen de bestaande linkse partijen en daarom willen ze dat die partijen eerst gaan samenwerken om zich in een later stadium te kunnen verenigen. Daarom is het belangrijk dat de linkse partijen met kracht gaan verklaren dat ze zullen gaan samenwerken richting de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. In deze verklaring moeten de links partijen ook uiteenzetten dat ze concrete stappen zullen ondernemen om na de verkiezingen samen op te trekken. Alleen op die manier kunnen ze een synergie creëren met de kiezers en ervan overtuigd raken dat ze een sterk en krachtig alternatief vormen. Als namelijk een linkse samenwerking niet lukt, kunnen de rechtse krachten opnieuw de touwtjes in handen nemen en de gefragmenteerde linkse partijen uitschakelen of tegen elkaar uitspelen. We hopen dat het gezonde verstand zal zegevieren en dat het linkse blok een gewenst goed resultaat zal behalen bij de aankomende verkiezingen in maart.

Turkse Arbeidersvereniging in Nederland (HTIB)