Kabinet moet duidelijkheid verschaffen over status NCTV-rapport

Persbericht: Amsterdam, 17 februari 2021.

We roepen de huidige Nederlandse regering op, om duidelijkheid te verschaffen over de status van het gelekte NCTV-rapport. Nu is er een geruchtenmachine op gang gekomen die niet goed is voor de beeldvorming van met name Turkse Nederlanders. Het gepresenteerde rapport zorgt ervoor dat wederom Turkse Nederlanders waaronder ook veel moslims in een beklaagdenbank worden gezet en als verdachten worden beschouwd. Wij vinden dat deze gang zaken niet past in een Nederlandse rechtstaat en dat die de eenzijdig bepaalde vooroordelen alleen maar aanwakkeren.

Zoals bekend is er een rapport van de Nederlandse Coördinator Nationale Veiligheid en Terrorismebestrijding (NCTV) een paar dagen geleden gelekt naar de pers. Volgens de samenvatting van het rapport ‘Ontwikkeling van het salafisme onder Turken – de invloed in Nederland’ in HP/De Tijd, zou president Erdogan van Turkije een beleid voeren dat radicale islamitische groeperingen in Nederland steunt. Daarbij wordt ook gezegd dat het beleid van president Erdogan een directe bedreiging voor de toekomst van de Nederlandse democratie zou betekenen.

Om die reden zou het demissionaire Kabinet en de NCTV zich moeten distantiëren van de gelekte inhoud van het rapport omdat het om een voorlopig intern rapport gaat, dat in deze vorm niet naar buiten had mogen worden gebracht. Als dat niet gebeurt dan zal dit rapport een ongewenste rol gaan spelen in de campagnes van de komende Tweede Kamerverkiezingen. En eerlijk gezegd zullen de Turkse Nederlanders zich daar dan heel erg ongemakkelijk bij voelen. Turkse Nederlanders willen in dit land namelijk worden gezien als gelijkwaardige burgers, niet als diegenen die gebaseerd op ongegronde feiten, worden weggezet als een gevaar voor de Nederlandse democratie.

We stellen daarbij vast dat de Nederlandse Turkse Arbeidersvereniging (HTIB) de enige Turkse organisatie in Nederland is geweest die zich in de afgelopen jaren tegen het islamitische beleid van president Erdogan in Nederland, heeft gekeerd. We herhaalden voortdurend dat Erdogans ‘lange arm’ in Nederland voorkomen moest worden, maar niemand wilde naar ons luisteren en concrete stappen door de Nederlandse overheid bleven uit. Daarom hebben we ook een advies voor de Nederlandse politieke partijen. Als u niet blij bent met de ‘lange arm’ van Erdogan, dan zijn we ​​te allen tijde bereid om deze kwestie met u te bespreken en samen met u ideeën te bedenken wat eraan gedaan zou kunnen worden.

Daarbij is het belangrijk om te weten, dat Turkse Nederlanders niet alleen uit aanhangers van president Erdogan bestaan. Er is namelijk een breed scala aan verschillende etnische, religieuze en politieke gedachtegroepen waarbij velen behoren zonder dat zij een religieuze overtuiging hebben. Verder weten wij dat grote groepen uit de Turkse bevolking vastbesloten zijn om Erdogan bij de komende verkiezingen weg te stemmen. Uit opiniepeilingen blijkt dat dit eventueel tot de mogelijkheden behoort. Echter wat we vanuit het verleden duidelijk kunnen vaststellen, is dat het uitlekken van een rapport als dit, de positie van president Erdogan alleen maar zal versterken.

Nederlandse Turkse Arbeidersvereniging (HTIB) – E: info@htib.nl – M: 06-22202879