Onze nieuwjaarswens voor 2021: Een eerlijkere, socialere en vrijere wereld

Amsterdam, 31 december 2020.

Lieve vrienden,

We hebben vandaag 2020 achter ons gelaten. Helaas hebben we dit jaar veel pijn en angst moeten doorstaan als gevolg van de wereldwijde pandemie. Er zijn veel mensen die hun familieleden hebben verloren. Daarnaast zorgde de Corona-crisis voor economisch zeer zware tijden. Het aantal mensen dat hun baan of bedrijf is kwijtgeraakt, is schrikbarend hoog. Het sociale leven is daarbij volledig op zijn kop gezet. We zitten allemaal gevangen in een geïsoleerd bestaan waarin we onze dierbaren niet regelmatig konden en mochten bezoeken.

Er zijn wel buitengewone successen geboekt in het vaccin- en geneesmiddelenonderzoek. Het eerste vaccin tegen Corona werd mede ontwikkeld door BioNTech, dat door Uğur Şahin en zijn partner Özlem Türeci wordt geleid. We zijn blij dat zij eerste generatie kinderen van Turkse migranten zijn, die in de jaren zestig naar Duitsland zijn gekomen. Deze verheugende gebeurtenis is een klap in de gezicht van al diegenen die zich intolerant blijven opstellen richting vreemdelingen.

De grootste les die de pandemie ons heeft geleerd, is dat onze aarde en mensheid worden geconfronteerd met complexe problemen die niet langer kunnen worden beheerst door een wreed kapitalistisch systeem. Klimaatverandering en milieuproblemen vragen om een samenwerking op mondiaal niveau. Maar het kapitalistische systeem, dat meer op winst en consumptie gebaseerd is, lost in de huidige vorm die obstakels niet op. Dit systeem is gebaseerd op het opschroeven van de inkomsten en balansen van grote bedrijven. Het belang van de toekomst van onze kwetsbare aarde lijkt het kapitalistische systeem niet te deren. Wetenschappers blijven ons vertellen dat als we deze systematiek niet snel gaan veranderen, onze aarde in de nabije toekomst onomkeerbaar zal worden vernietigd. Bovendien blijven nieuwe epidemieën, milieurampen en nucleaire gevaren op onze deuren kloppen. Het is voor de mensheid bijna onmogelijk om deze problemen te overwinnen in een onrechtvaardig en gewetenloos systeem. De huidige pandemie heeft ons dat nog maar eens erg duidelijk gemaakt. De enige oplossing die resteert, is om te bouwen aan een eerlijkere, socialere en vrijere wereld. Dat is natuurlijk niet iets dat zich onmiddellijk zal voltrekken. Maar we hopen dat er in 2021 en de jaren erna, een periode aanbreekt waarin we deze kwesties duurzaam kunnen agenderen en verhelpen. De genoemde problemen nemen niet alleen in de wereld, maar ook in Nederland toe. Het door de Belastingdienst opstellen van zwarte lijsten van migranten en de negatieve en discriminerende beslissingen ten opzichte van gezinnen die recht op een uitkering hebben, zijn slechts het topje van deze ijsberg. Discriminatie is in Nederland een diepgeworteld probleem en daarom moet je met serieuze maatregelen de bestrijding ervan als een gewetensvolle opdracht opvatten. Bovendien is de toenemende armoede een ernstig maatschappelijk struikelblok waar we nodig bij stil moeten blijven staan. In maart van dit jaar zijn er Tweede Kamerverkiezingen. We hopen dan dat linkse en socialere partijen sterker zullen worden en dat de racistisch getinte partijen duidelijk aan kracht zullen gaan afnemen.

Als het om ons moederland Turkije gaat, dan kunnen we ook dit jaar helaas niet zeggen dat daar positieve berichten over te melden zijn. Hoe graag we dat ook zouden willen. Het is namelijk niet mogelijk om gunstige woorden te vinden over een land waar mensenrechten en wettelijke normen met de grond gelijk worden gemaakt. Selahattin Demirtaş, Osman Kavala en vele andere journalisten en schrijvers die uit de oppositie voortkomen, worden onrechtmatig vastgehouden in gevangenissen, waar ook Koerden, Armeniërs, Assyriërs, Alevieten en andere minderheden worden vastgehouden. Turkije is een land dat moet worstelen met zijn autocraten. De islamistisch-nationalistische alliantie heeft het land met zijn religieus getinte en nationalistisch opgelegde pessimisme in haar greep. Die alliantie geeft duidelijk blijk van haar streven het land naar een diepe afgrond te leiden.

Ondanks al deze negativiteit moeten we ons niet van onze vaste morele koers laten afbrengen. De mensheid bezit niet voor niets een onverwoestbare geestelijk kracht en een gedegen kennis om problemen aan te pakken. Het is aan ons om deze spirituele moed blijvend in stelling te brengen. We zullen en moeten blijven strijden om de duistere krachten terug te dringen, die op alle niveaus en in alle lagen van de samenleving fanatieke tegenstanders van de mensheid blijken te zijn geworden. Er rest ons niet anders om elkaar eendrachtig en solidair de hand te reiken en ondertussen de sterkte van ieders individuele geestelijk kracht te benutten zodat we weer in een positief en harmonieus vaarwater terecht komen. Laten we daar onze inspiratie voor het komende jaar uit gaan halen.

Daarom wensen wij u, uw gezin en uw familieleden gezonde, gelukkige en voorspoedige dagen toe in het nieuwe jaar 2021.