Kamuoyuna Çağrı

Yeniden alçakça ve barbarca bir saldırıya tanık olduk. Bu kez saldırının adresi Avusturya’nın Viyana şehriydi. Bir süre önce Fransa’nın Paris ve Nice kentlerinde gerçekleştirilen benzer saldırılardan sonra teröristler bu kez karanlık amaçlarına Viyana’da ulaşmaya çalıştılar. Kent merkezinde, insanların yoğun olarak bulunduğu sokaklarda rastgele ateş açarak birçok kişinin yaşamını yitirmesine, birçoğunun da yaralanmasına neden oldular. Daha önceki saldırılarda olduğu gibi bu barbarca saldırıyı da şiddetle kınıyoruz ve ret ediyoruz.

Nereden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun terör bir insanlık suçudur ve kesinlikle tolere edilmemelidir. Terör herkesi, her yerde, her an vurabilir. Dün Paris ve Nice’de, bugün Viyana’da gerçekleştirildi, yarın nerede olacağını kimse garanti edemez.

Çünkü onlar her yerde korku salarak, insanları yılgınlığa iterek karanlık amaçlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken de dini motifler kullanıp dindar insanları amaçlarına alet etmeye çalışıyorlar.

Ama şimdiye dek başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklardır. Ama teröristlerin başardığı bir nokta var.

Onlar popülist politikacıların toplumun belirli bir kesimine, özellikle yabancı kökenlilere, göçmenlere ve mültecilere saldırıları için malzeme taşıyorlar. Adeta birbirlerini besliyorlar.

Teröristler saldırdıkça popülist politikacıların yabancılara yönelik nefret söylemleri artıyor, onların nefret söylemleri arttıkça teröristlerin saldırıları artıyor.

Bu hiç bitmeyen bir sirkülasyona dönüştü. Bu nedenle, sadece teröristlerin saldırılarına karşı çıkmamak gerekir, aynı zamanda popülist politikacıların nefret söylemleri de kınanmalıdır.

Biz Türkiye kökenli demokratlar olarak hem teröristlerin insanlık dışı, barbarca saldırılarını, hem de popülist politikacıların nefret söylemlerini kınıyoruz ve herkesi bu çağrımızı desteklemeye çağırıyoruz. Nerede olursak olalım, hangi inanca ve düşünceye sahip bulunursak bulunalım teröre, nefret söylemlerine karşı çıkalım.

Unutmayalım ki, bu tür saldırılar bugün başkasınaysa, yarın bize de yönelebilir.

Çoluğumuz, çocuklarımız, yakınlarımız bu saldırıların hedefi olabilir. Teröre karşı çıkmak en başta yaşam hakkımızı savunmak demektir. Teröre ve yabancı düşmanlığına karşı çıkmak insanlığın şimdiye dek biriktirdiği en güzel değerlere sahip çıkmak demektir.

Teröre ve nefret söylemlerine karşı çıkmak özgürlüklerimizi, geleceğimizi savunmak demektir.

Teröre, yabancı düşmanlığına, nefret söylemlerine geçit vermeyeceğiz.