Turkije stapt geleidelijk in de duisternis van fascisme 

Op bevel van parket hoofdofficier van Ankara zijn 82 mensen in voorlopige hechtenis genomen die in 2014 deel hebben genomen aan protest activiteiten. Deze mensen waren bestuurders van HDP-Democratische Partij van Volkeren en protesteerden tegen de plannen van ISIS om Kobani te bezetten.

 Er zijn ook voormalige leden van de Centrale Raad van Bestuur bij, parlementariërs en voormalige bestuurders die nog steeds in functie waren zoals Ayhan Bilgen namelijk burgemeester van Kars.

Deze gebeurtenis is een nieuwe en belangrijke stap van beleid van de AKP- MHP-alliantie om de HDP te liquideren.

Bij de laatste lokale verkiezingen heeft de HDP de kandidaten van de oppositie gesteund en als gevolg hiervan heeft de reactionaire alliantie van Erdogan en Bahceli grote tegenslagen ondervonden daarna ze een liquidatie beleid tegen de HDP hebben geïnitieerd zoals uit ambt zetten van gekozen burgemeesters en benoemen van trustees die hun plekken innamen, dit zijn functionarissen van de staat. Met deze aanhoudingen zien we een nieuwe fase van het overheidsbeleid om liquidatie van de HDP.

Dit gebeuren toont aan dat de AKP-MHP alliantie vastbesloten is om de democratische front die hier tegen is gevormd te vernietigen en uiteen te laten vallen. Het beste antwoord hierop moet zijn: Front voor democratie versterken en uitbreiden. Zelfs kleinste aarzeling hierover zal ten gunste van Erdogan en Bahceli zijn.

Wat nieuw en opvallend hierbij is dat deze gebeurtenis laat zien dat het gehele gerechtelijke apparaat onder toezicht van de regering functioneert. Maar wat nog belangrijker is dat deze arrestaties laten zien dat de huidige regering stap voor stap richting fascisme evolueert in Turkije.

De toenemende druk van de alliantie Erdogan en Bahceli laat zien dat de regering besloten heeft om de macht niet op een democratische wijze over te dragen. Het is ook duidelijk dat ze allerlei methoden zullen gebruiken ook oorlogen om in binnen en buitenland een sfeer van spanning te creëren. Dit mogen we niet tolereren en alle krachten van maatschappelijke organisaties moeten volledig worden gemobiliseerd om de reactionair fascistische plannen van de regering te vernietigen.

Wij democraten van Turkije woonachtig in Nederland zijn zeer bezorgd over de antidemocratische ontwikkelingen in Turkije. Wij zijn samen met de democratische krachten van Turkije solidair met de HDP die belangrijkste doelwit van aanval is. Dit willen ook luid en duidelijk kenbaar maken. Men moet ook weten dat wij niet alleen bij onze reacties zullen laten.

Wij gaan alle mogelijkheden ingang zetten om dit publiekelijk te maken en alle maatschappelijke organisaties in Nederland mobiliseren.