/Diversiteit in de publieke sector in Amsterdam

Diversiteit in de publieke sector in Amsterdam

Verslag van de bijeenkomst, Themamiddag over het nut en noodzaak in de top

Alma Zaal, op de 10e etage OZW-gebouw van de VU, De Boelelaan 1109, Amsterdam

Vrijdag 6 december 2019 van 14:00 tot 18:00 uur 

De veranderende demografie in Amsterdam vraagt om een representatieve afspiegeling van de publieke sector in de gemeente. Motieven voor het bevorderen van diversiteit zijn, de toegevoegde waarde daarvan voor het functioneren van organisaties en het maatschappelijk motief van het bevorderen van gelijke kansen en duurzame participatie op de arbeidsmarkt.

Veel organisaties streven wel naar meer diversiteit in hun personeelsbestand maar het lukt onvoldoende om dat ook naar de praktijk om te zetten. Hoewel in de onderste regionen veelal sprake is van diversiteit, blijkt dat minder het geval in de hogere regionen van een organisatie. Diversiteit van bovenaf bevorderen blijkt vaak effectiever voor het vergroten daarvan in een (publieke) organisatie of gemeente.

Op 6 december 2019 spraken we over dit thema met de volgende sprekers: Mustafa Ayranci (voorzitter HTIB); Karen van Oudenhoven-van der Zee (hoogleraar Interculturele Competenties en decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de VU);  Zeki Arslan (voorzitter Platform Sociale Binding); Rutger Groot Wassink (wethouder Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering van Amsterdam);  Maurice Crul (hoogleraar Identiteit, Diversiteit en Inclusie aan de VU); en de panelleden Carla Aalse (Partner bij crmLiNK); Selvi Ayranci (Strategy Execution Lead bij ABN AMRO Bank) en Peter Teesink (Gemeentesecretaris van Amsterdam). Moderator was Peter Zwaga.

Organisatie: HTIB en het Platform Sociale Binding in samenwerking met de Vrije Universiteit.

 

Het verslag van de bijeenkomst is als PDF te downloaden