Er moet een parlementair onderzoek naar de belastingdienst en de verantwoordelijken moeten gestraft worden

‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’  

De hierboven beschreven tekst is artikel 1 van de Nederlandse grondwet en iedereen dient zich hieraan te houden. Ook alle overheidsinstanties in onze samenleving. Gezien de laatste ontwikkelingen geldt dit wetsartikel waarschijnlijk niet voor de Nederlandse belastingdienst.

Volgens onderzoek van RTL Nieuws en Trouw wordt er door de belastingdienst etnisch geprofileerd, zoals bij het opstellen van speciale lijsten volgens etnische achtergronden. Er worden onderzoeken verricht en informatie verzameld. Hier blijft dat echter niet bij want bij de minste twijfel worden mensen op een zwarte lijst geplaatst en als potentiele fraudeurs gezien. Belastingaangiftes van mensen met een dubbele nationaliteit worden meerdere keren gecontroleerd, kinderopvangtoeslagen werden volgens etnische achtergronden beoordeeld en gestopt. Wij zijn recentelijk achter deze toepassingen gekomen door de media en nieuwsberichten. Dit is wat naar de pers is uitgelekt, misschien is dit pas het topje van de ijsberg. Er wordt ook geen toezicht op de belastingdienst gehouden door een onafhankelijke raad.

Al deze verzamelde informatie werd aan duizenden abtenaren van de belastingdienst beschikbaar gesteld. Blijkbaar hebben we in onze staat nog een andere staat die de wetten aan zijn laars lapt of voor wie de wetten zelfs niet gelden. Wij kijken met veel verbazing naar de ontwikkelingen. Wij dachten dat we in een transparante, democratische maatschappij leefden. Helaas is dit dus niet het geval en worden we door een ‘’Big Brother’’ bestuurd die de belastingdienst heet waar wij geen weet van hadden. 

Deze toepassingen zijn in strijd met het geschrift en de geest van de Nederlandse grondwet. Ze zijn onwettelijk en strafbaar.

Deze toepassingen zijn in strijd met de verklaring; Universele Rechten van de Mens en internationale rechtbanken zullen Nederland als ‘’schuldig’’ veroordelen. 

Deze toepassingen laten zien dat er geen les werd getrokken van de gebeurtenissen in het verleden. We moeten niet vergeten dat de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog tijdens de bezetting van Nederland, in een korte tijd Joden konden verzamelen en naar een concentratiekamp konden sturen omdat de etniciteit van Joden geregistreerd was. Zelfs uit deze pijnlijke gebeurtenissen zijn geen lessen getrokken. 

Hoe je het ook wendt of keert, staan deze toepassingen haaks op de universele rechten van de mens en zijn in strijd met de grondwet. Ze zijn onwettelijk. Het zijn ongehoorde toepassingen. We kunnen deze situatie niet met een paar slappe excuusjes en een paar nieuwsberichten. Dit is een zeer ernstige situatie. Wij migranten hebben hier heel erg veel last van. Wij hebben er schoon genoeg van om zelfs nu nog als tweederangsburger te worden gezien. Wij willen dat men er bewust van is hoe diep de discriminatie in deze samenleving geworteld zit en ook willen we dat de nodige maatregelen hiertegen worden getroffen.

Daarom eisen we dat er een parlementair onderzoek wordt gestart naar de desbetreffende verantwoordelijke functionarissen en politici. Wij willen dat zij opgespoord en gestraft worden. Zolang dit niet gebeurt zullen deze praktijken met een paar kleine aanpassingen, correcties en verontschuldigingen in de doofpot worden gestopt maar toch zal alles weer als vanouds blijven doorgaan. Dit mag niet gebeuren.

Wij, HTİB, zullen het hier niet bij laten en de zaak op de voet volgen. Wij zullen daarvoor met politieke partijen, politici en maatschappelijke organisaties die tegen deze toepassingen zijn samenwerken. Wij verwerpen alle antidemocratische en discriminerende toepassingen die migranten als potentiele fraudeurs afschilderen. Bij deze willen wij iedereen laten weten dat wij vastberaden zullen strijden tegen dit soort toepassingen.