/Richting algemene verkiezingen

Richting algemene verkiezingen

Waar staat HTIB voor?

De algemene verkiezingen komen eraan. Komende maart gaan we weer naar de stembus. Iedereen weet dat deze verkiezingen anders zullen zijn dan de voorgaande verkiezingen. Want we zijn getuige van zorgwekkende gebeurtenissen in zowel Nederland als in de wereld.

Er waait een populistische, racistische, nationalistische wind door alle landen. Het is geen toeval dat de Putins, Erdogans, Wilders’, Orbans en Trumps van deze wereld in eenzelfde tijdsbestek en bovendien met de meerderheid van de stemmen aan het roer staan. Deze autoritaire leiders delen dezelfde minachting voor de democratie en vrijheden; zij staan voor nationalisme, isolationisme en buitensluiting.

De toenemende macht van de autoritaire leiders creëert een gunstige voedingsbodem voor de verlenging van bestaande conflicten en het ontstaan van nieuwe conflicten. Hoe gevaarlijk dit is voor de wereldvrede hebben we in Oekraïne en Syrië kunnen zien. We gaan door een uiterst kritieke periode die haar weerga niet kent. Het ligt voor de hand dat dit ons allen belast met een zekere verantwoordelijkheid. We hebben niet de luxe “Wat gaat mij dat aan?” te roepen en ons afzijdig te houden, want de gebeurtenissen gaan ons allen na aan het hart.

Hetzelfde gevaar dreigt voor Nederland. Immers, de rechts-populistische wind die de wereld in zijn greep houdt, waait sinds enige tijd ook door Nederland. Als we zijn voorgangers buiten beschouwing laten, is Wilders de aanjager van deze politiek. Dat Wilders een racist is, is een feit en dit stond voor ons van begin af aan vast. Wij hebben dit dan ook van begin af aan verwoord. Het is tevens bekrachtigd door een rechter dat Wilders discrimineert op basis van ras en is daarmee een juridisch feit geworden.

Als Wilders’ partij, net als de eerdere racistische, xenofobe partijen klein was gebleven, was er geen reden geweest tot ongerustheid. Maar recente peilingen wijzen uit dat deze partij met kop en schouders de grootste partij van ons land zal zijn. Deze ontwikkeling tonen aan dat we heel alert moeten blijven.

De partij van Wilders heeft immers maar één doel: de oorspronkelijke bewoners van Nederland opzetten tegen de immigranten, opruiende uitingen bezigen tegen met name moslims, verschillende groepen in de samenleving tegen elkaar opzetten en hier politiek gewin uit halen.

We willen er niet eens aan denken wat er allemaal kan gebeuren als deze politiek aan macht wint en aan de macht komt. Deze politiek zal in de eerste plaats het internationale imago van Nederland grote schade toebrengen, Nederland isoleren en catastrofale gevolgen hebben voor ons land. Dit imago zal de economie in de war gooien. In een land dat voor 75 procent afhankelijk is van de internationale handel, zal dit isolement onherstelbare schade toebrengen aan onze economie. Nederland zal jaren nodig hebben om dit te boven te komen. Zowel oorspronkelijke bewoners als immigranten, iedereen die in Nederland leeft, zal dezelfde hoge prijs voor deze politiek moeten betalen. Het is derhalve van levensbelang dat Wilders’ partij teruggedrongen en geïsoleerd wordt. De aanstaande verkiezingen bieden ons de kans om dit doel te verwezenlijken.

Onze grootste plicht is daarom te gaan stemmen. Hoe meer mensen naar de stembus gaan en hun stem uitbrengen, hoe kleiner de partij van Wilders zal zijn. Als we echter onze verantwoordelijkheid niet nemen en onverschillig blijven, zal de partij van Wilders een groter percentage van de stemmen krijgen. Daarom is iedere stem belangrijk.

Verkiezingsprogramma’s van de partijen
We hebben de partijprogramma’s van alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen en grote kans hebben om in het parlement te komen, bestudeerd en daarbij speciaal aandacht besteed aan de passages over de immigranten. We hebben gezien dat behalve de PVV alle partijen positieve voorstellen hebben op dit punt.

Echter, het overgrote deel van deze voorstellen zullen, net als bij de voorgaande verkiezingen, op papier blijven staan. Na de verkiezingen zullen deze voorstellen weer vergeten worden; vooral regeringspartijen zullen deze voorstellen in de ijskast zetten. Het is heel belangrijk dat deze partijen verkiesbare kandidaten hebben die deze voorstellen toe-eigenen en voortdurend aan de orde brengen. Helaas laat de bestaande situatie een heel ander beeld zien.

Bij deze gelegenheid willen we ook stilstaan bij de eigen politieke organisaties van immigranten. We zijn altijd tegen aparte politieke organisaties van immigranten geweest. Dit werkt polarisatie in de hand en dient geen ander doel dan in het kaart spelen van Wilders. Bovendien roept dit vraagtekens op bij de loyaliteit van immigranten jegens Nederland en leidt tot ellenlange discussies.

Het lijdt geen twijfel dat voor iedereen zijn eigen vaderland van grote waarde is. Maar we moeten niet vergeten dat Nederland ons nieuwe vaderland is (geworden). Het is bovendien het vaderland van onze kinderen en kleinkinderen. We zijn een essentieel onderdeel van deze samenleving. Het merendeel van onze problemen is gemeenschappelijk en we moeten samen en binnen de bestaande politieke organisaties oplossingen vinden voor deze problemen. Aparte politieke organisaties zullen geen oplossingen brengen, sterker, ze zullen de problemen alleen maar ingewikkelder maken.

Wat zijn onze eisen?
Als HTIB voeren we al 43 jaar strijd voor gelijke rechten. Door strijd hebben we vele rechten verworven maar er zijn helaas nog steeds vele onopgeloste problemen. Boven aan onze lijst staan de problemen op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt.

Ondanks bepaalde successen op het gebied van onderwijs is er nog veel werk aan de winkel om de immigrantenkinderen dezelfde kansen te geven. Het is daarom noodzakelijk dat politieke partijen, het parlement, de regering speciaal aandacht schenken aan dit probleem en projecten in het leven roepen. Helaas zijn wij geen enkel concreet project op dit punt kunnen tegenkomen in de verkiezingsprogramma’s van de partijen. Dit is een gemiste kans en baart ons grote zorgen als het gaat om de toekomst van onze jongeren. Een goede opleiding is het begin van alles. Als we onze kinderen geen goed onderwijs kunnen bieden, dragen wij de verantwoordelijkheid voor de negatieve gevolgen ervan. Het is bijna overbodig om, in een tijd van radicalisme in zowel Nederland als de wereld, het belang van goed onderwijs te benadrukken. Van politieke partijen verwachten we concrete en uitvoerbare voorstellen op dit punt.

Een tweede belangrijke punt is discriminatie op de arbeidsmarkt. We hoeven er geen woorden aan vuil te maken, het feit dat jongeren met migratie achtergrond drie tot vier keer zoveel werkloosheid kennen in vergelijking tot oorspronkelijke bewoners zegt genoeg. We weten allemaal dat discriminatie de grootste oorzaak van werkloosheid is. Het is onacceptabel dat immigrantenjongeren een afwijzing krijgen als ze hun eigen naam onder hun sollicitatiebrief zetten en wel uitgenodigd worden als ze dezelfde brief met een Nederlandse naam ondertekenen. We moeten begrijpen welke destructieve gevolgen dit op onze jongeren heeft. Het is evident dat jongeren, die gelijk worden behandeld en gelijke rechten hebben op de arbeidsmarkt, zich meer verbonden zullen voelen met het land waarin ze leven. Dit zijn wetenschappelijk bewezen feiten. Daarom herhalen we hier ons eerdere voorstel ten aanzien van de bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt. Werkgevers moeten wettelijk verplicht worden om een bepaald percentage immigrantenjongeren in dienst te nemen. We hebben genoeg mooie woorden, loze beloften gehoord; wij verwachten concrete, serieuze en uitvoerbare voorstellen van de politieke partijen.

We hechten zeer aan deze twee punten; onderwijs en discriminatie op de arbeidsmarkt en zullen de partijen blijven herinneren aan hun plichten. In de aanloop naar de verkiezingen zullen we onze visie op elk platform verwoorden en als ngo ervoor zorgen dat politieke partijen onze stem horen.