Gemeenteraadsverkiezingen in Nederland

Laten wij 19 Maart  naar de stembus gaan bij de  gemeenteraadsverkiezingen. Het is vanzelfsprekend dat we daarover goed nadenken en stemmen op de partijen en kandidaten die onze belangen en fundamentele maatschappelijke waarden tot heden het beste hebben verdedigd. Het is niet voldoende om alleen voor individuele sociale rechten te pleiten. Dat we een voorkeur moeten hebben voor de kandidaten en partijen die wat betreft ras, religie, taal,  geslacht, levensstijl en land van herkomst niet discrimineren is even vanzelfsprekend als stemmen zelf.

HTIB, onderneemt al jaren met succes activiteiten ten behoeve van gelijke verdeling van rechten en kansen die ook op politieke platformen verdedigd worden. Om de vier jaar stemmem alleen is nooit voldoende. Fundamentele mensenrechten en principes dienen altijd en overal verdedigd te worden.

Thema’s zoals ONDERWIJS, WERK, WERKMOGELIJKHEDEN, en STRIJD TEGEN DISCRIMINITATIE die direct met onze toekomst te maken hebben vallen tegenwoordig onder de verantwoordelijkheden van locale overheden. Laten we met deze onderwerpen partijen en kandidaten beoordelen en inventariseren wat ze goed en slecht hebben gedaan. Hebben onze kinderen voldoende en degelijk onderwijs genoten? Werkloosheid onder onze jeugd neemt toe, wat hebben gemeentes als werkgevers hiertegen gedaan? Welke maatregelen hebben ze genomen tegen discriminatie die onze volwaardige deelname aan de samenleving belemmert? Wat voor beleid hebben ze in petto? Deze horen hoofdzaken van de komende verkiezingen te zijn.

De rekening van al vijf jaar aan de gang zijnde financiële en economische crisis die veroorzaakt is door politieke machthebbers en kapitaal  wordt aan armen en meest machteloze groepen en mensen in de samenleving gepresenteerd.

Diegenen die tot heden meenden voor arbeiders en minderheden op te komen en onze stemmen eisten, raken daar ze nu achter naar rechts neigende stemmen zitten, vervreemd van ‘maatschappelijke solidariteit’ en verliezen zelfs hun gevoel voor de samenleving ter wille van hun belangen. Dat deze partijen en kandidaten nog verwachten dat we op hen zullen stemmen is wel wat naïef. Een massale reactie kan wellicht een sterk signaal zijn voor deze partijen. De uitkomst van de verkiezingen kan ook het beleid van de centrale overheid beïnvloeden.

In de komende jaren zullen locale overheden belangrijker worden en locaal beleid ons dagelijks leven direct beïnvloeden. Om onze stem te kunnen laten horen en om invloed te kunnen uitoefenen moeten we actief meedoen.

We moeten onze partijen of partijen en kandidaten waarvoor we belangstelling hebben daarom goed volgen, bijeenkomsten bijwonen en hen vragen stellen. We moeten laten voelen dat we macht hebben en deze zullen gebruiken. Ze moeten begrijpen dat ze met ons rekening dienen te houden bij het maken van beleid en nemen van besluiten.

Al nu wordt in de media gediscussieerd over de vraag ‘op wie de minderheden nu zullen gaan stemmen’. Partijen die in het verleden als gewoonte onze stemmen binnenhaalden zijn nu in paniek, wetend dat ze de weg kwijt zijn geraakt en onze rechten niet hebben verdedigd. Ze dachten dat ze met rechts beleid rechtse stemmen zouden krijgen, maar in plaats daarvan zijn rechtse en racistische partijen sterker geworden. We zijn nu alleen achter gebleven. Laten we deze locale verkiezingen een les worden voor iedereen.

Het is belangrijk om om de vier jaar naar de stembus te gaan, maar dat is niet voldoende. Volgen en beïnvloeden van de partijen voor en na de verkiezingen zijn evenveel belangrijk.

TURKSE ARBEIDERSVERENIGING IN NEDERLAND