/NEE tegen populisme!

NEE tegen populisme!

NEE tegen populisme!
– in Nederland én in Turkije

Het populisme verspreidt zich als een besmettelijke ziekte door onze wereld. Het aantal Wilders’, Erdogans, Putins, Orbans, Trumps en Le Pens neemt met de dag toe. Het marginaliseren van anderen, vreemdelingenhaat, racisme, discriminatie is niet meer te stuiten. Als dit zo doorgaat en het probleem steeds groter wordt, zijn de gevolgen niet meer te overzien.

Dit is de toestand in de wereld. Maar is de situatie in Nederland en Turkije veel beter?

Nee! Het is niet allen niet goed, het gaat van kwaad tot erger. Want in Turkije is er een referendum op 16 april en in Nederland algemene verkiezingen op 15 maart. Een uitgekiende kans voor de populisten in beide landen! Wilders zaait haat tegen moslims, islam, vreemdelingen en vluchtelingen; Erdogan doet hetzelfde tegen alles wat niet Turks en soennitisch is en spreekt in haatdragende bewoordingen over West-Europa.

Deze politici zijn op het eerste gezicht elkaars tegenpolen en maken elkaar voor alles en nog wat uit, maar in feite voeden ze elkaar met hun uitspraken. Als twee etterende broers versterken ze elkaars posities. De recente ontwikkelen bevestigen dit beeld. Erdogan beschuldigt westerse landen die niet toestaan dat hij campagne voert in Europa en meteen roept Wilders op tot het opheffen van het kiesrecht van burgers met dubbele nationaliteit. Er blijft altijd één verliezer achter en dat zijn de weerloze burgers.

Wij willen niet verder stilstaan bij de woorden van Wilders, want zijn racisme is vastgesteld door een rechter. Wat hij ook doet, niemand zal hem meer serieus nemen.

Wel willen wij het volgende zeggen tegen Erdogan.

Beste Tayyip Erdogan,

U bent weer aan het tieren en schelden. U beschuldigt Europa van gebrek aan democratische bewustzijn, maar kijk u eens naar uw eigen land. De covoorzitters, parlementariërs en burgermeesters van de derde grootste partij van Turkije, de HDP, zitten sinds maanden vast; Turkije is het land met de meeste journalisten in de gevangenis, u heeft honderden academici ontslagen zonder enige vorm van onderzoek en alsof dat niet genoeg was, heeft u hen verboden naar het land te verlaten door hun paspoorten in te nemen.

De couppoging van 15 juni als excuus gebruikend, terroriseert u iedereen die tegen u oppositie voert. Meer dan honderdduizend mensen zijn in voorlopige hechtenis en meer dan veertigduizend mensen zitten vast in de gevangenissen. Het parlement staat totaal buiten spel, de noodtoestand wordt steeds verlengd en u regeert het land door middel van decreten. Van vrijheid van meningsuiting is niets meer over. De rechterlijke macht staat onder curatele. Turkije is een open gevangenis geworden. Mensen leven in angst. U heeft daarom niet het geringste recht om anderen ondemocratisch te noemen.

Bovendien exporteert u Turkse problemen naar het buitenland en brengt u ons in een lastige situatie. Houdt uw handen van ons af en laat ons alstublieft met rust. Wij zijn heel goed in staat om onze problemen zelf op te lossen. Of zoals een filosoof ooit zei: “Gaat u een stukje opzij, u staat in onze zon.”

Tot slot willen we nog het volgende zeggen tegen de Nederlandse politici. Vrijheid van meningsuiting is een universeel mensenrecht; iedereen moet evenveel daarvan kunnen profiteren. Dit recht alleen aan Nederlandse burgers toekennen, is in strijd met het universele karakter van de vrijheid van meningsuiting. Specialisten op het gebied van internationaal recht hebben dit ook beaamd. Helaas hebben Nederlandse politici gekozen voor hete populisme van Wilders en zich uitgesproken tegen de verkiezingscampagne van Erdogan in Nederland. Daarmee hebben zij in strijd gehandeld met het universele karakter van de vrijheid van meningsuiting.

Wij zijn het niet eens met de boodschap van Erdogan en keuren het niet goed dat Turkije haar problemen naar Nederland exporteert en Turken in Nederland polariseert. Echter, als Erdogan hier verkiezingscampagne wil voeren, dan kunnen we dat niet tegenhouden. Dat is de ware democratische houding. Ook al ben je het niet eens met iemand, als je de democratische rechten van je tegenstanders niet wil accepteren, dan wil je de democratie alleen voor jezelf en ben je geen democraat.

We hebben het eerder ook gezegd en zullen het hier nogmaals herhalen en een oproep doen aan alle politici in Nederland. Laat u zich niet in met het populisme. De verkiezingstijden gaan voorbij. Wilders’ en Erdogans zijn tijdelijke politici. Democratie, vrijheid en mensenrechten zijn blijvende waarden. Wij geloven er heilig in dat de toekomst aan echte democraten toebehoort en niet aan populisten.

Turkse Arbeidersvereniging in Nederland (HTIB)