Openingstoespraak van de Voorzitter

Beste vrienden, geachte aanwezigen, Toen de ministers van werkgelegenheid van Turkije en Nederland op een warme zomerdag in augustus 1964 bijeen kwamen om een arbeidsmigratie verdrag te ondertekenen, hadden zij waarschijnlijk beiden niet kunnen voorspellen…

14 Aralık 2014 tarihindeki konferans için açış konuşması

Değerli misafirler, Sevgili dostlar, Bu önemli günde bizi yalnız bırakmadığınız ve etkinliğimize katıldığınız için örgütümuz HTİB adına size teşekkür ediyorum ve hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tarihi iki olayı birlikte yaşıyoruz. Birincisi, bildiğiniz gibi, Türkiye’den…