Rouwadvertentie Mohamed Rabbae

Levenslang streed hij voor gelijke rechten en kansen in het onderwijs voor minderheden en vocht hij tegen intolerantie en discriminatie. Mohamed Rabbae, streefde als bruggenbouwer naar een land waar iedereen...